KONGRE KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Gönderimi

SÖZLÜ SUNUM ve POSTER KABUL KOŞULLARI

1. Sözlü Sunumlar / Posterler için son özet gönderme tarihi: 20 Ekim 2017
 
2. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 
3. Sözlü Sunum / Poster özetleri gönderilirken, Türkçe ayrı, İngilizce ayrı olarak, iki seferde, özet bildiri gönderim sitesi www.izdokongreleri.org web sitesi aracılığıyla gönderilmelidir. Faks, fotokopi ve e-posta yoluyla gönderilen kopyalar dikkate alınmayacaktır.

4. Orijinal araştırmalar ve olgu sunumları poster olarak sunulabilir.

5. Hazırlanan sözlü sunum / poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için;
   “Amaç / Aim”, 
   “Gereç ve Yöntem / Materials and Methods”, ya da “Olgu Tanımlanması /Case Description”, 
   “Bulgular / Results” 
   “Sonuç / Conclusion” başlıkları yer almalıdır.

6. Sözlü Sunumlar / Posterler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

7. Özetler, Türkçe ve İngilizce olarak, her iki dilde de hazırlanmalıdır.

8. Sözlü Sunumu / Posteri sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.  
    Örn: Mehmet Küçük

9. Bildiriler Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

10. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. 
      Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul

11. Özet başlığının kısa, anlaşılır ve en fazla 12 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

12. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

13. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

14. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

15. Posterler dikey olarak, JPG formatında hazırlanmalıdır. Poster sunumları bu yıl E-POSTER (Elektronik poster) olarak yapılacaktır. Kongre için herhangi bir basılı materyale getirmeniz gerekmemektedir.

16. Poster özetleri “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

17. Hem Türkçe hem İngilizce özette, poster / sözlü sunum başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik ünvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir.

18. Sözlü Sunumların / Posterlerin kabul yazıları kişilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.

19. Posterler kongre boyunca dijital ekranlarda sergilenecektir. 

20. Sözlü Sunumu / Poster Sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur. Kongreye katılmayıp sözlü sunumu / poster sunumu veren kişilerin sözlü sunumları / poster sunumları kabul edilmeyecektir. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen sözel sunumlar / posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

21. Sözlü sunumlar ise 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 09:00 - 17:00 arasında yapılacaktır.

22. Bildirilerin kongre web sitesi olan www.izdokongreleri.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi Abstract Picker'a, kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. 

23. Her katılımcı en fazla 3 adet bilimsel çalışma (Sözlü Bildiri veya Poster) yarışmaya katılabilir.

24. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.

25. Sözlü Sunum / Poster jürisinin değerlendirmesi sonucunda 1. 2. ve 3. lük ödülü kazanan sözlü sunum / poster sahiplerine ödülleri verilecektir. 

26. Bildiriniz poster olarak kabul edildikten ve bildiri gönderimi kapandıktan sonra,tarafınıza SMS ile bilgilendirilme yapılacak ve e-poster yükleme prosedürleri gönderilecektir. Ayrıca site üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.
 
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
 
Poster sunumları bu yıl E-POSTER (Elektronik poster) olarak yapılacaktır. Kongre için herhangi bir basılı materyale getirmeniz gerekmemektedir.
Bildiriniz poster olarak kabul edildikten ve bildiri gönderimi kapandıktan sonra,tarafınıza SMS ile bilgilendirilme yapılacak ve e-poster yükleme prosedürleri gönderilecektir.
Ayrıca site üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.
 
Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0232 446 06 10 numaralı telefondan iletişimde bulunabilirsiniz.

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

ÖNEMLİ TARİHLER

Etkinlik Tarihi

10-12 Kasım 2017

İLETİŞİM

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

Anadolu Cd.No:40 Tepekule İş Merkezi D:209-210-211 Bayraklı / İzmir
Tel: 0232 461 21 52
461 36 15  
461 15 71
Faks: 0232 461 37 59
E-mail:  organizasyon@izdo.org
 
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Sevilen Acar
Tel: 0 554 534 76 27
E-mail:  
organizasyon@izdo.org
 
 
KAYIT SEKRETERYASI:
Ayşe Gül
Tel: 0 232 461 21 52 
(Dahili 12)
E-mail: muhasebe@izdo.org 

 

 

 
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.